E07_5447-ny

Rådgivning

Vi forholder oss dynamisk til endringer i lover og regler og er alltid oppdatert på siste nytt innen regnskapslovgivning.

Vår rådgivning innbefatter blant annet budsjettering og (regnskaps) analyse, aktiv skatteplanlegging samt vurdering av optimal selskapstype ved etableringer.

Bistand kan også ytes ved investeringer & verdivurderinger, rasjonalisering, fusjon/fisjon og utredning av finansieringsbehov. Vi har lang praktisk erfaring fra et meget bredt segment av bedrifter.

Rådgivning innen skattespørsmål og risiko ligger naturlig til vårt fagfelt og innbefatter; skatteavregning, ligning og selvangivelse. Foruten har vi lang erfaring innen risikovurdering og forslag til forsikring av risiko (utfall), forhandlinger, selskaps-avvikling, offentlige etater m.fl.