E07_5447-ny

Outsourcing

Fakta: Outsourcing av regnskap & lønn gir gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 17,6%
 
Norske studier, deriblant Outsourcingsundersøkelsen 2007 (BI/Norges forskningsråd/Accenture) - konkluderte med at outsourcing av regnskaps- og lønnsfunksjonen gir gjennomsnittlige kostnadsbesparelser på henholdsvis 17.9% og 17.3% (Magma 2008).
 
Stordriftsfordeler oppnås via sammenslåing av funksjoner og bedre utnyttelse av ressurser. Det medfører økt fleksibilitet og lavere kostnader samt tilgang til ny teknologi og nye systemer, som normalt bare ville vært forbeholdt større bedrifter. At man også har muligheter for skalerbar tilpasning i henhold til størrelse og markedssituasjon, gjør forandringer enkle selv ved plutselige endringer i makrobilde.
 
Personalutgifter er en stor utgiftspost for de fleste norske bedrifter i dag. Internasjonale studier har konkludert med at feilansettelse koster rundt 1,5 ganger årslønnen og at så mange som 15 prosent av alle ansettelser kan karakteriseres som en bommert (NA24). Foruten kommer kostnader relatert til opplæringsbehov, samt sykdom og fravær.
 
Proffice i samarbeid med Respons Analyse utførte en landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse blant 992 ledere og 1222 arbeidstakere ifølge Dagens Næringsliv (2011). Der konkluderte man at 66% av ledere i Norge gjør minste en feilansettelse som koster bedriften opp mot en halv million kroner per ansettelse. Foruten mente 7 av 10 ledere at arbeidsmiljøloven gjør det svært vanskelig å bli kvitt uønskede ansatte, som medføre en ytterligere forverring av kostnadsbilde.
 
En risikoavdekning for bedriften kan m.a.o. resultere i svært gode gevinster ved valg av riktig outsourcingsavtale. Vi kan etter mange år med gode resultater på området, utarbeide en oversikt over potensielle gevinster og en planmessig veiledning for gjennomføring.
 
by KOLON
Accomodo Regnskap AS  |   Torgveien 15 C, 4016 Hillevåg 
Telefon: 51 71 50 50  |  
firmapost@accomodo.no
blogspot
face
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk.