E07_5447-ny

Datalagring og sikkerhet

Tap av data er en økende tendens innen regnskapsbransjen. Dette er risiko kundene erfaringsmessig ikke vurderer ved valg av leverandør. Risikobilde blir desto mer tydelig når skaden har oppstått.

Hva vet du egentlig om driftsrutinene for serveren du nå har lagt dine regnskapsavhengige data? Norsk Regnskapsstiftelse har utarbeidet en standard for god bokføring og oppbevaring av regnskapsopplysninger som skal påse at dette skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.

Accomodo har outsourcet datalagringsbehovet til vår ASP-leverandør. Kjøp av eksterne data tjenester med sikre lagringsfasiliteter og stor fleksibilitet i arbeidssituasjonen er nøkkelord som gir betraktelig lavere driftsrisiko og sikkerhet for kundenes regnskapsopplysninger.

Vi unngår lagring av fysiske bilag og regnskapet på samme sted ved aktivt bruk av skanning og elektronisk levering av bilag. På denne måten slipper vi uønskede driftsrelaterte hendelser (brann m.v.) og kan start dagen fra annen lokalisering ved alvorlige operasjonelle brudd.

Skaff deg derfor alltid et oversiktsbilde over hvordan datalagringen ivaretas før du velger regnskapsleverandør.
by KOLON
Accomodo Regnskap AS  |   Torgveien 15 C, 4016 Hillevåg 
Telefon: 51 71 50 50  |  
firmapost@accomodo.no
blogspot
face
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk.