E07_5447-ny

Budsjettering & regnskapsanalyse

Våre tanker bak budsjettering og regnskapsanalyse bygger videre på kundens kvalifikasjoner og kunnskap om det marked man opererer innen.

Å kun belage seg på kvantitative ideer rundt et budsjett (f.eks. salgsøkning på 15% årlig) - uten analyse av kostnader og innsikt i egen drift - kan man fort gå glipp av gode marginer.

For å sikre kvaliteten foretar vi konkurrent- og markedsanalyse som således danner grunnlag for en strategi utforming. Videre tar vi for oss selskapets trendevekst mot bransje og kombinerer det med forventninger for den makroøkonomiske utviklingen nasjonalt (SSB) og internasjonalt.