E07_5455-ny

Trenger jeg Regnskapsfører?

"Hvordan foretaket er organisert samt størrelsen på foretaket avgjør regnskapsplikten"

Hvem har årsregnskapsplikt?
  • Alle aksjeselskaper
  • Ansvarlige selskaper (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskaper (f.eks. KS)
  • Enkeltpersonforetak og en del foreninger med mer enn 20 årsverk eller mer enn 20 millioner i verdi
  • Borettslag, boligbyggelag, eierseksjonsameier, økonomiske foreninger
  • Utenlandsk foretak som utøver eller deltar i virksomhet i riket eller på norsk kontinentalsokkel, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning.
  • En fullstendig opplisting finner du i årsregnskapsloven. Små foretak kan ved utarbeiding og avleggelse av årsregnskap velge å følge forenklede regler, jfr. Regnskapsloven kapittel 3.

Hvem er bokføringspliktig?
Alle som er regnskapspliktige etter årsregnskapsloven av 1998, er også bokføringspliktige. I tillegg kommer alle som leverer næringsoppgave etter ligningsloven eller mva-oppgave etter merverdiavgiftsloven. Ligningskontorer o.l. kan i tillegg pålegge bokføringsplikt til foretak.
by KOLON
Accomodo Regnskap AS  |   Torgveien 15 C, 4016 Hillevåg 
Telefon: 51 71 50 50  |  
firmapost@accomodo.no
blogspot
face
Denne siden bruker informasjonskaplser for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk.